ارسلان فرج نژاد

 ارسلان فرج نژاد
 ارسلان فرج نژاد

 ارسلان فرج نژاد

فارغ التحصیل و دیپلم ریاضی از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد)

فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی- گرایش صنایع پتروشیمی،

مدرس ریاضیات آزمونهای بین المللی (YÖS, SAT, GRE (از سال ۲۰۱۴

مدرس کالج بین المللی OKULLARI HAS در شهر آنتالیای ترکیه و مدرس موسسه METROPOL شعبه آنتالیا. مشاور دانشجویان خارجی کالج بین المللی OKULLARI H

مدرس رسمی معتبرترین مجموعه های آموزشی کنکور ترکیه در ایران و ترکیه

اولین مدرس ریاضیات آزمونهای بین المللی (YÖS, SAT, GRE (در وبسایت org.oteacher.www )قویترین سیستم آموزش آنالین کشور)

تدریس آنالین ریاضیات برای دانش آموزان کشور کانادا در پایه های مختلف ۸ تا ۱۲

مدرس دورهها و نرم افزارهای تخصصی در مجتمع فنی تهران (نمایندگی ارومیه)

مشاهده نمونه تدریس استاد ارسلان فرج نژاد

©Copyright 2019 All Rights Reserved